Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Academisch Medisch Centrum (AMC)

Terug naar overzicht pdf

Bij de afdeling Anatomie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) kan iemand zijn of haar lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. Men kiest ervoor om na de dood het lichaam te bestemmen voor de opleiding van aanstaande artsen en specialisten.

Wat betekent ‘mijn lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap’?
Volgens de wet worden de lichamen van overledenen begraven of gecremeerd. Daarnaast is het mogelijk dat u tijdens uw leven besluit uw lichaam ter beschikking te stellen aan de medische wetenschap. U en uw nabestaanden doen daarbij in feite afstand van de zeggenschap over uw lichaam en dragen dit over aan een anatomisch laboratorium. Er vindt dan geen begrafenis of crematie plaats.

Als u uw lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap, kiest u ervoor om na de dood het lichaam te bestemmen voor de opleiding van aanstaande artsen en specialisten. Naast alle moderne technische hulpmiddelen blijft het voor een goede opleiding en nascholing van artsen noodzakelijk om te kunnen beschikken over menselijke lichamen.

Wat gebeurt er als ik mijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap stel?
Uw lichaam dient kort na uw overlijden (melding binnen 24 uur) overgebracht te worden naar het Academisch Medisch Centrum (AMC). De Afdeling Anatomie, Embryologie & Fysiologie zorgt via een vaste uitvaartverzorger voor het transport van uw stoffelijk overschot en neemt de kosten daarvan voor haar rekening. In het AMC wordt uw lichaam geprepareerd om het voor onderwijsdoeleinden geschikt te maken. De artsen in opleiding leren via de ter beschikking gestelde lichamen veel over de anatomie van het lichaam. Het is een belangrijke bijdrage aan hun opleiding.

 Erg plezierig, zoals jullie me verder hebben geholpen. Dat maakte het maken van sommige keuzes iets makkelijker… Ik ben er echt mee geholpen. 

Dhr. K. de Wolff, Rotterdam
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube