Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Achter de Regenboog

Terug naar overzicht pdf

Jaarlijks verliezen meer dan 6000 minderjarigen een of beide ouders (CBS, 2013). Achter de Regenboog opgericht in 1993, biedt kinderen en jongeren hulp en ondersteuning na de dood van een ouder, broer of zus. Achter de Regenboog organiseert en faciliteert lotgenotencontact (live en digitaal), geeft voorlichting en advies, initieert en ondersteunt onderzoek.

Rouwverwerking
Achter de Regenboog is een landelijke vrijwilligersorganisatie met regionale steunpunten. De stichting ondersteunt kinderen en jongeren die te maken hebben met de dood van een ouder, broer of zus, zodat deze ingrijpende ervaring geen belemmering vormt om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

Onze activiteiten en diensten zijn gericht op het leren omgaan met de dood van een dierbare. We willen iedereen die hierbij betrokken is, bewust maken van:
•De implicaties van een groot verlies in de kindertijd/adolescentie;
•De wijze waarop kinderen en jongeren verlies en veranderingen in hun leven waarnemen en ervaren;
•De kracht en de potentie van kinderen en jongeren om met verlies en grote veranderingen om te leren omgaan.

Achter de Regenboog gaat uit van een brede visie op mens en samenleving. Alle kinderen en jongeren die te maken hebben (gehad) met de dood van een dierbare zijn bij ons welkom. We maken geen onderscheid naar levensbeschouwing, religie en culturele achtergrond. Ook (groot) ouders, verzorgers en andere betrokkenen kunnen bij ons terecht.

Onze diensten en activiteiten bestaan uit:
•Informatieve website: www.achterderegenboog.nl
•Informatie & Advieslijn: 0900 - 2334141
•Lotgenotencontact Kinderweekenden/-dagen, Gezinsweekenden/-dagen, Jongerendagen
•Lotgenotencontact via ons Forum: in een veilige besloten omgeving kunnen kinderen en jongeren ervaringen uitwisselen
•Doorverwijzingen: naar onze regionale steunpunten Noord, West, Oost en Zuid en naar aan Achter de Regenboog verbonden rouwtherapeuten.

We zijn volledig afhankelijk van inkomsten uit donaties, sponsoring en fondsenwerving. Achter de Regenboog verwierf in 2011 het CBF-keurmerk voor kleine goede doelen. Sinds 2008 is de Stichting als ANBI aangemerkt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=VnnLAwysOLo&list=UUR35QZmfu2bPobFad7LhPCQ

Naar boven

Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de hulp! Het heeft mij in elk geval enorm geholpen. Vriendelijke groeten, 

Dhr. G. Huls, Amersfoort
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube