Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Nieuws

Terug naar overzicht pdf

Betere palliatieve zorg door transmurale samenwerking

10-01-2018

Dertien thuiszorg- en verpleeghuisorganisaties in Oost-Veluwe investeren gezamenlijk in het verbeteren van palliatieve zorg. Ze doen dit in nauwe samenwerking met de huisartsen en het Gelre Ziekenhuis. Met elkaar maken zij specialistische, verpleegkundige kennis op het gebied van palliatieve zorg toegankelijk voor ongeneeslijk zieke mensen, hun naasten én voor alle verpleegkundigen in thuiszorg en verpleeghuizen. Hierbij kijken de medewerkers van de deelnemende organisaties over hun eigen grenzen heen. Door gezamenlijk te investeren in kennis en expertise, er worden 22 post HBO opgeleide verpleegkundigen palliatieve zorg ingezet, worden de mensen thuis beter geïnformeerd, begeleid en verzorgd. Door deze deskundigheid vroegtijdig in te zetten krijgen mensen met een ongeneeslijke ziek en hun naasten een verpleegkundige die hen tijdens de laatste levensfase persoonlijk begeleidt, in nauwe afstemming met andere betrokkenen. Daarmee leidt deze samenwerking tot betere zorg.

Betrokken organisaties in het netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe vinden het belangrijk om zorg op maat te bieden. Dit betekent dat hulp en zorg zoveel mogelijk wordt afgestemd op wensen en behoeften, van de patiënt zelf maar ook van hun naasten. Uit ervaring is duidelijk geworden dat het helpt om te bespreken wat u juist wel of juist niet wilt, zowel met uw arts als met familie en vrienden. Als wensen worden opgeschreven blijken ze vaker uit te komen dan wanneer dit niet gebeurt. Daarom krijgt palliatieve patiënten hiervoor een boekje van de verpleegkundige waarin ( evt. met iemand samen) genoteerd kan worden wat men belangrijk vindt en wat er is afgesproken met behandelaren en zorgverleners (indien van toepassing).

De verpleegkundige kan vroegtijdig worden ingezet. Ook als er nog geen lichamelijke zorg nodig is. Deze verpleegkundige bezoekt de patiënt thuis en biedt persoonlijke ondersteuning op basis van vragen en wensen die met de levenssituatie te maken hebben. Indien nodig verwijst hij of zij de weg naar aanvullende zorg of hulpverlening. De verpleegkundige heeft nauw contact met huisarts.

Deelnemende organisaties
De deelnemende organisaties investeren gezamenlijk om ervoor te zorgen dat mensen thuis beter verzorgd worden en een deel van de zorg die nu in het ziekenhuis gebeurd, thuis te laten plaatsvinden. Het gaat om de Atlant, Buurtzorg, Hanzeheerd, ’s Heeren Loo, Leger des Heils (Meerzorg), Nusantara, Palliaterm, Riwis, Talmaborgh, Vérian, Viattence, Zorggroep Apeldoorn en de Zorgmensen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door HOOG, de Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland en het Gelre Ziekenhuis.

Feestelijke Kick-off in theater Orpheus
Dinsdagavond 9 januari heeft een feestelijke start plaatsgevonden in Theater Orpheus met de theatervoorstelling Botte Pech. Zorgprofessionals Anita Maas en Marij Coolen laten hierin de zoektocht zien van alle betrokkenen bij iemand die ongeneeslijk ziek is. Anita kreeg in februari 2015 zelf het verpletterende bericht dat ze niet meer te genezen is. De voorstelling geeft diepgaande inzichten in de impact van kanker en ongeneeslijk ziek zijn. De 240 beschikbare plaatsen zijn gesponsord door Theater Orpheus, Roparun, Monuta Helpt, Buurzorg en de Zorgmensen.

In de loop van 2018 wordt een onderzoek gestart naar de resultaten van de inzet en werkwijze van de verpleegkundigen palliatieve zorg. Dit onderzoek richt zich zowel op de kwaliteit als de doelmatigheid van de zorg.

Naar boven

Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de hulp! Het heeft mij in elk geval enorm geholpen. Vriendelijke groeten, 

Dhr. G. Huls, Amersfoort
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube