Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht pdf

Hoe geeft een spreker invulling aan een levensverhaal?

Afscheid nemen van een dierbare is vaak moeilijk en verdrietig. Wanneer dit op een manier gebeurt die recht doet aan de overledene, kan het bij de rouwverwerking helpen. Bij een kerkelijke uitvaart wordt meestal een predikant of pastor om een inbreng gevraagd. Maar veel mensen zijn niet religieus en/of voelen zich niet meer verbonden met het instituut kerk. Wat dan?

In de afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van de uitvaart. Was het zo’n dertig jaar geleden nog zo dat de uitvaartleider bepaalde hoe een uitvaart verliep, nu bepaalt de familie van de overledene zelf hoe de uitvaart zal verlopen. Ook de plechtigheid is veranderd: de vraag naar sprekers bij uitvaarten groeit, mede doordat men geen verbondenheid meer heeft met een kerk. Nabestaanden willen wel graag dat er tijdens de plechtigheid een toespraak gehouden wordt, maar is er geen spreker voorhanden.

Sprekersorganisaties
Er zijn sprekersorganisaties, bestaande uit mannen en vrouwen met ervaring in het spreken bij uitvaarten. Deze sprekers zijn van verschillende achtergronden en hebben verschillende kwaliteiten als spreker. 

Persoonlijk gesprek vooraf
De uitvaartspreekster/spreker maakt van te voren een afspraak  met de nabestaanden.
Tijdens dat gesprek ontstaat er een beeld van de overledene dat in een toespraak verwoord zal worden. Ook specifieke wensen komen aan de orde: u kunt bijvoorbeeld aangeven of u kaarsen wilt aansteken, een foto op de kist wilt plaatsen, of zelf wilt musiceren. Kortom: het hele verloop van de herdenkingsplechtigheid wordt besproken.
Dit gesprek, tussen overlijden en uitvaart, is vaak een waardevol moment: het leven van de overledene passeert in alle facetten, herinneringen komen boven en zorgt menigmaal voor een lach en een traan.

De herdenkingsplechtigheid
Tijdens de herdenkingsplechtigheid wordt de toespraak uitgesproken door de uitvaartspreekster/spreker.  De toespraak geeft zo momenten van herkenning aan hen die achterblijven, en een stukje geschiedenis voor de toekomst.

Toespraak regelen bij leven
Soms willen mensen in de laatste fase van hun leven zelf hun eigen uitvaart regelen. Ook de toespraak. De spreekster/spreker zal dan één of meerdere keren op bezoek komen om samen tot een toespraak te komen. Deze gesprekken kunnen heel bijzonder en intens zijn.

Hulp bij het schrijven van een toespraak
Wanneer u als nabestaande tijdens de uitvaart een verhaal wilt houden is het ook mogelijk om de uitvaartspreekster/spreker te vragen u te helpen om een verhaal op papier te zetten en dit zelf voor te dragen tijdens de afscheidsplechtigheid.

Meer weten over dit onderwerp? Op de pagina links vindt u een overzicht van onze participanten die hierin zijn gespecialiseerd.

Meer informatie?
In ons informatieboek vindt u uitgebreide informatie over diverse onderwerpen.
Wanneer u informatie wilt over uw persoonlijke situatie kunt u ons ook mailen of bellen

Naar boven Meer informatie? Bel gratis 0800 - 4444 000 of mail ons uw vraag.

 Erg plezierig, zoals jullie me verder hebben geholpen. Dat maakte het maken van sommige keuzes iets makkelijker… Ik ben er echt mee geholpen. 

Dhr. K. de Wolff, Rotterdam
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube