Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Humanistisch Verbond

Terug naar overzicht pdf

Het Humanistisch Verbond is een levensbeschouwelijke organisatie die mensen wil inspireren en stimuleren om een humanistische levensvisie te ontwikkelen, het leven als zinvol te ervaren en een humane samenleving te bevorderen.

Humanistisch Verbond
Het Humanistisch Verbond is het informatie- en dienstencentrum, het ontmoetingsplein van het humanisme en heeft ruim 13.000 leden en 39 afdelingen.

Wij verenigen mensen die zich herkennen in het humanisme, waaronder vrijzinnigen, atheïsten, agnosten en seculieren. We zetten ons in voor vrijheid, vrije meningsuiting, voor gelijke behandeling van iedereen en voor het recht op zelfbeschikking zoals het recht op euthanasie. Die inzet is nog steeds actueel, zowel nationaal als internationaal. We bieden mensen kennis en mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen om op hun eigen manier zin te geven aan hun leven.

Verdriet en rouw
Het leven zelf vormgeven is niet altijd even gemakkelijk. Ook in periodes van rouw en verdriet is het soms fijn ondersteund te worden door een professional die met aandacht luistert en helpt weer greep op het leven te krijgen. Humanistisch dienstverleners bieden die ondersteuning.

Daarnaast onderzoekt het Humanistisch Verbond actuele culturele en maatschappelijke vragen vanuit een humanistische visie, organiseert debatten, cursussen en biedt geestelijke begeleiding aan mensen binnen defensie, in gevangenissen en in zorginstellingen. Via de omroep HUMAN verzorgen we radio- en televisieprogramma’s.  Humanistische dienstverleners bieden diensten aan bij huwelijk. En in het Humanistisch Vormingsonderwijs zorgen we voor lessen levensbeschouwing, burgerschap en mensenrechten. 

Humanisme
Het humanisme is de levensbeschouwing waarin de mens en de menselijke ontwikkeling centraal staan. Het humanisme vertrouwt op de eigen kracht van mensen, dat ieder individu zelf kan nadenken, zelf kan oordelen en binnen de mogelijkheden het eigen leven inhoud kan geven. Een humanist gaat graag het debat aan en is nieuwsgierig naar nieuwe inzichten. Een onderzoekende, vrijzinnige geest die de wereld wil begrijpen.
Mensen komen het best tot hun recht in een humane en rechtvaardige samenleving waarin zij voldoende en gelijke kansen hebben en zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Humanisten komen daarom zowel nationaal als internationaal op tegen onderdrukking, zijn voor de scheiding tussen kerk en staat, voor keuzevrijheid, vrijheid van meningsuiting en gelijkwaardigheid.
Het humanisme biedt daarnaast inspiratie voor levensvragen. Vele denkers, filosofen en schrijvers hebben de afgelopen duizenden jaren inspirerende gedachten geformuleerd over deze onderwerpen.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=F17ZOSi9cTg

Naar boven

Wat fijn dat jullie me persoonlijk terugbelden, daardoor kon ik mijn vraag iets makkelijker duidelijk maken. Bedankt!

Mw. A. de Graaf-Stapper, Ruinen
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube