Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Humanitas Rijnland

Terug naar overzicht pdf

Steun bij Verlies van Humanitas Rijnland is er voor iedereen die een ingrijpend verlies heeft meegemaakt. Ervaren vrijwilligers bieden een luisterend oor. Ook organiseren we ontmoetingsgroepen en een nabestaandencafé.

Een luisterend oor
Het verlies van een naaste dierbare is een heel ingrijpende gebeurtenis. In het begin is er meestal wel steun van de mensen in je omgeving. Maar na die eerste periode kunnen de stilte, de pijn en het gemis op je af komen. Ook emoties kunnen zich met een ongewone intensiteit aan je opdringen. Juist dan is het goed iemand te hebben met wie je kunt praten, die je begrijpt en die ook alle tijd en aandacht voor je heeft. Soms heb je voldoende steun vanuit je eigen netwerk, soms is dat vangnet er niet of wil je ze niet belasten. Wij bieden ervaren vrijwilligers, die vaak ook zelf een verlies hebben ervaren. We koppelen een vrijwilliger aan jou als een maatje met een luisterend oor. Deze komt regelmatig bij je thuis, in je eigen vertrouwde omgeving totdat je het gevoel hebt dat je zelf weer verder kunt.

Ontmoetingsgroepen en nabestaandencafé
We organiseren samen met Issoria Rouwondersteuning ontmoetingsgroepen waarbij je met lotgenoten onder deskundige begeleiding verhalen en ervaringen deelt over je verlies. Een groep komt 8 keer bij elkaar. Er wordt op verschillende manieren stil gestaan bij het verlies en de impact ervan op je dagelijks bestaan. Hoe kun je met het gemis de draad van het leven weer oppakken?
Daarnaast is er om de zes weken op zondagmiddag een nabestaandencafé in het theehuis Veldheim op begraafplaats Rhijnhof in Leiden. Hier is ruimte om aan de hand van een thema met elkaar in gesprek te raken en herkenning en erkenning bij elkaar te vinden. Je kunt vrijblijvend binnenlopen.

Werkgebied
Wij bestrijken het gebied Rijnland, dat wil zeggen: Leiden en de omliggende gemeentes, de Duin- en bollenstreek en Alphen a/d Rijn. Woonachtig in een ander gebied? Kijk of daar een andere afdeling van Humanitas Steun bij Verlies actief is.
Humanitas biedt naast steun bij verlies ook ondersteuning bij onder andere opvoeding, opbouwen netwerk en thuisadministratie.

Brochures

  • Humanitas Rijnland - Folder ontmoetingsgroep jong volwassenen met rouw najaar 2018 Download pdf (601.16 KB)
  • Humanitas Rijnland - Folder Steun bij Verlies Download pdf (380.29 KB)
  • Humanitas Rijnland - Folder nabestaandencafe 2018 Download pdf (3.78 MB)
  • Humanitas Rijnland - Folder ontmoetingsgroep volwassenen met rouw 2018 Download pdf (891.84 KB)
  • Humanitas Rijnland - Folder partnerverlies najaar 2018 Download pdf (770.55 KB)
Naar boven

Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de hulp! Het heeft mij in elk geval enorm geholpen. Vriendelijke groeten, 

Dhr. G. Huls, Amersfoort
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube