Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht pdf

Kan ik nu al een graf kopen en wat zijn de kosten?

Het komt steeds vaker voor dat mensen op een bepaalde begraafplaats of op een speciale plek op een begraafplaats begraven willen worden en vast een plekje willen reserveren. Maar de vraag of dat ook kan, kan niet zonder meer met een ‘ja’ of een ‘nee’ worden beantwoord, de mogelijkheden verschillen per begraafplaats. 

De mogelijkheden tot reserveren van een graf en de kosten die daarmee gemoeid zijn, verschillen per begraafplaats. Een begraafplaats met ruimtegebrek zal niet zo snel overgaan tot het reserveren van graven.

Familie- of koopgraven
Vroeger werd vaak gesproken over eigendomsrechten maar feitelijk krijgt de rechthebbende de grond niet in eigendom. Tegenwoordig wordt gesproken over eigen graven, familiegraven of ook wel koopgraven. Grafrechten voor deze graven kunnen voor onbepaalde termijn worden uitgegeven, het zgn. eeuwigdurend grafrecht, of voor de wettelijke termijn van tenminste twintig jaar.

Een graf reserveren
Wanneer de gewenste begraafplaats de mogelijkheid tot reserveren biedt, wordt degene die de reservering op zijn/haar naam laat zetten  rechthebbende van het graf. Deze rechthebbende heeft daarmee het uitsluitend recht om voor een bepaalde of onbepaalde tijd personen te laten begraven in het graf.
In overleg met de begraafplaatsbeheerder kan de rechthebbende gedenktekens op het graf laten plaatsen of verwijderen en mag nieuwe begravingen of bijzettingen laten plaatsvinden.

Rechten en plichten
De rechthebbende heeft naast bovengenoemde rechten meestal ook enkele plichten. Daarvan zijn de betalingsverplichtingen in verband met de verkregen gebruiksrechten en de onderhoudsverplichting de belangrijkste. Vaak wordt het onderhoud uitbesteed aan de beheerder van de begraafplaats.
De rechthebbende kan overigens niet zomaar doen en laten met het graf wat hij wil. Hij is gebonden aan bepaalde wettelijke regelingen en aan de verordening of het reglement van de begraafplaats.

Verlenging grafrechten
Na het verstrijken van de grafrechtperiode kunnen de grafrechten tegenwoordig in de meeste gevallen steeds met tien jaar worden verlengd.
Vooral in het verleden zijn vaak eeuwigdurende grafrechten uitgegeven. Deze graven mogen daarom niet zonder meer worden geruimd.

Natuurbegraafplaatsen
Op de meeste natuurbegraafplaatsen is eeuwige grafrust mogelijk. Dit kan vaak zonder bijkomende kosten voor verlenging en onderhoud omdat natuurgraven onderhoudsvrij zijn. Eenmalige kosten voor eeuwigdurend grafrecht worden vaak wel in rekening gebracht.

Meer informatie?
In ons infoboek vindt u nog meer informatie over dit onderwerp.
Wanneer u informatie wilt over uw persoonlijke situatie kunt u ons ook mailen of bellen.

Naar boven Meer informatie? Bel gratis 0800 - 4444 000 of mail ons uw vraag.

            Heel hartelijk bedankt voor uw mail met alle informatie! Wat fijn dat u zo veel voor mij hebt uitgezocht. Hier ga ik mee aan de slag.           

Mevrouw F. de Lenth
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube