Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

KCWO Overijssel Rouw en Zingeving

Terug naar overzicht pdf

Het Katholiek Centrum Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO) stimuleert burgers om te handelen vanuit inspiratie, behoeften en mogelijkheden om zo bij te dragen aan een samenleving waarin ruimte is voor ieders ontplooiing.

KCWO Rouw en zingeving
Het KCWO activeert en ondersteunt vrijwilligers die zich inzetten voor mensen in onze samenleving. We hebben oog voor de problemen, behoeften, doelen, bestaansvragen en motivatie van alle betrokkenen. Onze inzet draagt bij aan aandacht voor ieder mens, opdat ieder kan worden wie hij of zij in wezen is.

Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Aanbod met betrekking tot rouw
Trainen van vrijwilligers die rouwenden bezoeken
In kortlopende cursussen worden vrijwilligers getraind in een goede luisterhouding die in mensen hun eigen kracht weer boven laat komen.

Bijeenkomsten voor lotgenoten
Het overlijden van een dierbare zet uw wereld op zijn kop. Grote onzekerheid en vele vragen bepalen het leven elke dag weer. U staat er alleen voor en u twijfelt aan uzelf. U staat op ‘vreemde grond’. Wat hebt u nu nodig om verder te kunnen? Aandacht en respect? Rust en medeleven?
U wilt graag over uw vragen en ervaringen met anderen praten, liefst met mensen die hetzelfde voelen als uzelf. Zij weten wat verdriet en alleen-zijn is, wat verliezen is.
Voor u organiseren wij de ontmoetingsmiddag op de vrijdagmiddagen. 

Op onze website vindt u meer informatie.

 Bedankt voor de informatie, dat is precies wat wij zoeken! Hartelijk dank! 

Familie de Groot
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube