Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Nieuws

Terug naar overzicht pdf

Leiden 27 mei: Rouwcafé Verlies van een kind

25-04-2018

Rouwcafé Humanitas Leiden 27 mei, Verlies van een kind
Inleiding door Beate Matznetter (moeder van een overleden kind, rouwtherapeut en schrijfster)

Rouwen is iets dat bij het leven hoort. Het nabestaandencafé is een café waar themabijeenkomsten plaats vinden voor mensen die een naaste hebben verloren.

In 2018 vindt het nabestaandencafé plaats om de zes weken op zondagmiddag. Het is bedoeld om steun te bieden aan mensen die een rouw- en verlieservaring hebben. Bij elke bijeenkomst wordt onder professionele begeleiding een ander thema besproken. Naast inzicht en informatie wordt ruimschoots gelegenheid geboden voor het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten en vrijwilligers. Dit jaar zijn er drie bijeenkomsten waarin vooral het gesprek
met elkaar centraal staat.

Locatie en tijdstip:
Theehuis Veldheim, Laan te Rhijnhof 4, 2332 HZ Leiden
De inloop is vanaf 14.00 uur met een kopje koffie of thee.
Het programma start om 14.30 uur en duurt tot 16.00 uur.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Het verlies van een naaste is een ingrijpende gebeurtenis. Het kan je leven compleet op de kop zetten. De wereld ziet er anders uit en prioriteiten verschuiven. Wat eerst belangrijk leek, is dat ineens niet meer. Hoe ga je om met deze ingrijpende verandering, hoe ga je om met rouw?

‘Rouwen is iets dat bij het leven hoort.
Het gaat over liefde en verbinding en het
verlies ervan, over wanhoop en hoop,
over kwetsbaarheid en kracht.‘
Uit: Maes, J. & Modderman, H. Handboek Rouw

Elk mens maakt het in zijn leven mee. De manier waarop we het beleven, de manier waarop we er een antwoord op geven is echter voor ieder anders. Belangrijk is dat mensen in rouw gezien en gehoord worden, dat ze op eigen wijze mogen rouwen en dat daar begrip voor is.

Met het nabestaandencafé willen we een plek bieden waar
• mensen met een rouw- en verlieservaring steun en een luisterend oor kunnen vinden in een warme, veilige omgeving.
• aan de hand van een thema informatie gegeven en inzicht geboden wordt in wat rouwen kan betekenen in de praktijk van alledag.
• ruimschoots gelegenheid is om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en mogelijk her- en erkenning te vinden in elkaars verhalen.

De bijeenkomsten van het nabestaandencafé worden inhoudelijk voorbereid en georganiseerd door vertegenwoordigers van: Libertas Leiden, Radius, Humanitas Rijnland, GGZ Rivierduinen, Issoria en begraafplaats Rhijnhof.

Bij elke bijeenkomst is een vaste gastheer aanwezig en een aantal vrijwilligers van de verschillende organisaties.

AFSCHEID NEMEN
Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering
is verwijlen bij een leven
en stilstaan op de pieken van pijn
en vreugde
Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is niet te vergeten……
Is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der
belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten.
DIETRICH BONHOEFFER

BELANGRIJK!
Het programma kan wijzigen. Raadpleeg daarom altijd even onze website.
of mail met info@nabestaandencaféLeiden.nl

Het Nabestaandencafé is een initiatief van
Libertas Leiden, Radius, Humanitas Rijnland, GGZ Rivierduinen, Issoria in samenwerking met begraafplaats Rhijnhof.

Het Nabestaandencafé wordt mede mogelijk gemaakt door Zorg en Zekerheid

Naar boven

 Veel dank voor al uw assistentie, want zonder de informatie over de grafrusttermijn die u me had gestuurd was het waarschijnlijk niet gelukt. 

Ellen van Rijn, Deventer
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube