Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Multiline Meldkamerdiensten

Terug naar overzicht pdf

Multiline Meldkamerdiensten, onderdeel van de Zorg Diensten Groep waarborgt de (telefonische) bereikbaarheid van haar klanten. Wij richten ons exclusief op dienstverlening rondom een overlijden. Multiline bestaat uit twee specialisaties: de Meldkamer Postmortale Zorg en het Uitvaart Contact Center.

De specialisaties van Multiline Meldkamerdiensten.
Zoals gezegd heeft Multiline Meldkamerdiensten twee specialisaties. Iedere specialisatie kent haar eigen medewerkers en klantgroepen.
De Meldkamer Postmortale Zorg (MPZ) is verantwoordelijk voor de afhandeling van telefonische meldingen vanuit de gezondheidszorg en de politie.

Gezondheidszorg
De meldingen uit de gezondheidszorg komen binnen via onze zusterorganisatie CMO. Deze beheert de mortuaria van een groot aantal ziekenhuizen, en verleent postmortale zorg door heel Nederland. De rol van Multiline hierbij is:
• verantwoordelijk voor het aannemen en verwerken van de meldingen vanuit deze instellingen;
• faciliteren van de contacten tussen de zorginstellingen en de medewerkers postmortale zorg van CMO;
•  verzorgen van de bereikbaarheid van CMO voor uitvaartondernemingen en andere relaties.

Gecertificeerd politievervoer
Via de diverse meldkamers van de politie en van ProRail komen verzoeken binnen voor het overbrengen van een overledene vanaf een Plaats Incident of Plaats Delict. Het vervoer van stoffelijke overschotten van een PD of PI is onderworpen aan specifieke eisen, die zijn vastgelegd in Forensisch-Technische normen. Onze meldkamer beschikt over alle relevante gegevens om direct de juiste gecertificeerde vervoerder in te schakelen en alle betrokkenen op de juiste wijze op de hoogte te houden van het verloop van het traject.

Het Uitvaart Contact Center (UCC) verzorgt de bereikbaarheid van verzekeringsmaatschappijen, uitvaartondernemingen, crematoria en begraafplaatsen. De belangrijkste kenmerken van het UCC zijn:
• De telefoon aannemen zoals u dat zelf doet, dus met uw bedrijfsnaam;
• De binnenkomende gesprekken afhandelen volgens vooraf afgesproken regels;
• Afspraken plannen;
• Gesprekken doorverbinden, medewerkers oproepen, terugbelacties verrichten;
• Gespreksverslagen maken zodat u volledig op de hoogte blijft van de door ons verrichte werkzaamheden.
Tevens heeft het Uitvaart Contact Center (UCC) van Multiline Meldkamerdiensten een jarenlange ervaring in het agendabeheer van begraafplaatsen en crematoria.

Meer informatie hierover en alle andere informatie kunt u terugvinden op onze website.

Brochures

Video: http://www.youtube.com/watch?v=9BUlRsSXL6s

Naar boven

In ieder geval kan ik er verder mee. Nogmaals dank, fijn dat er een organisatie is als de uwe!

Mevrouw T. Jagers, Zutphen
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube