Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Netwerk Palliatieve Zorg Eemland

Terug naar overzicht pdf

In het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland werken zorginstellingen samen om de zorg aan ongeneeslijke zieken en hun naasten te verbeteren. Daarnaast biedt het netwerk informatie over deze zorg.

Wat doet het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland
Sinds 2004 werken vele zorginstellingen in de regio Amersfoort en omstreken met elkaar samen. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport subsidieert dit en de 64 andere netwerken in Nederland. Het belang dat palliatieve zorg door verschillende disciplines van zorgverleners in goede samenwerking verleend moet worden, wordt landelijk uitgedragen door Stichting Fibula. Elk netwerk heeft een netwerkcoördinator, die de activiteiten van een netwerk coördineert, de voortgang bewaakt en aanspreekpunt is. In Eemland is dit Bea Dame (bea.dame@beweging3.nl).

Patiënten informatie
Het netwerk biedt informatie aan patiënten en naasten over de zorg, de zorgmogelijkheden in de regio en andere mogelijkheden zoals steunpunten mantelzorg, inloophuizen en lotgenotencontact in de regio. Onze website geeft inzicht in welke hospices nog vrije plaatsen zijn. Brochures over de inhoud van de zorg zijn ook te vinden op onze site.

Informatie aan zorg- en hulpverleners
Naast informatie aan patiënten en naasten biedt de site ook veel informatie aan zorg- en hulpverleners. Zij worden ook op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de zorg d.m.v. een gratis digitale nieuwsbrief, die vijf keer per jaar uitkomt. Kort nieuws is te volgen of via facebook. Ook op de hoogte blijven? Meld je aan.

Deskundigheidsbevordering
De laatste ontwikkelingen en specifieke kennis over palliatieve zorg worden via themabijeenkomsten en cursussen gedeeld aan zorg- en hulpverleners. Voor data en thema’s kunt u kijken op onze site. Voor borging van de kwaliteit is samenwerking aangegaan met het ROC en met de huisartsenvereniging.

Beleidsontwikkeling en projecten
Ten slotte onderzoekt het netwerk waar problemen ontstaan in de zorg in de regio en probeert daar d.m.v. beleid oplossingen voor te vinden. Daarvoor is de samenwerking van de zorginstellingen van groot belang. Vaak vindt dit plaats een op een projectmatige manier, waarbij ook goede projecten uit andere regio’s in onze regio worden toegepast.

Bedankt voor de goede informatie en de tijd die ervoor is genomen, heel veel dank.

Anoniem
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube