Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe

Terug naar overzicht pdf

Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe is een samenwerkingsverband van meer dan 30 zorgaanbieders. Deze organisaties werken samen aan het optimaliseren van de regionale palliatieve zorg. Op de website kunt u terecht voor actueel nieuws, folders  en het zorgaanbod in deze regio. Ook zijn er diverse filmpjes te zien over palliatieve zorg, hoe mensen hiermee omgaan, welke vragen er leven etc.

Onder goede palliatieve zorg verstaan wij:
. zorg, gericht op kwaliteit van leven en sterven
. zorg, daar waar de patiënt dat wil
. zorg, waarbij betrokken hulpverleners samenwerken
. aandacht voor de zowel lichamelijke, spirituele als psychosociale klachten, aandacht voor naasten en voor nazorg.

Het netwerk stimuleert goede zorg o.a. door:
. aanbod van informatie
. scholing van hulpverleners
. afstemming van zorg
. onderzoek naar knelpunten in de palliatieve zorg en het gezamenlijk oplossen hiervan.

Voor meer informatie over het netwerk kunt u contact opnemen met de netwerkcoördinatoren Trudy Willems, tel nr. 06 -13159144, e-mail: gg.willems@hetnet.nl en Berdine Koekoek, tel.nr 06-36581651 email b.koekoek@gelre.nl​.

            Heel hartelijk bedankt voor uw mail met alle informatie! Wat fijn dat u zo veel voor mij hebt uitgezocht. Hier ga ik mee aan de slag.           

Mevrouw F. de Lenth
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube