Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Netwerken Palliatieve Zorg Twente

Terug naar overzicht pdf

De Netwerken Palliatieve Zorg Twente bieden de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Deze zorg wordt ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding genoemd, maar is veel breder. Genezen is niet meer mogelijk.

Wat doen de Netwerken Palliatieve Zorg Twente?
De zorg of behandeling voor mensen in de laatste fase van hun leven richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tijdens ziekte en sterven.

Er is aandacht voor:
lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid,
gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte,
vragen rondom leven en dood,
zorg voor de naasten,
en allerlei praktische zaken.

De belangrijkste doelen van palliatieve zorg zijn:
het verlichten van lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden, en het ondersteunen bij de afronding van het bestaan.
Op de website vindt u informatie over palliatieve zorg in de regio Twente. In de Netwerken Palliatieve Zorg werken de organisaties en 1e lijns hulpverleners samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren. U kunt hier terecht als u op zoek bent naar informatie over palliatieve zorg. Mensen die palliatieve zorg nodig hebben en hun naasten kunnen bij het netwerk terecht, evenals zorgverleners/professionals.
In de bieb op de website kunnen patiënten/naasten/hulpverleners folders, video’s, kijktips, apps etc. vinden met informatie over palliatieve zorg. Er wordt gezorgd voor actuele informatie.

U kunt contact opnemen met de Netwerken via de netwerkcoördinatoren:
Gerda Kievitsbosch telefoon: 06-131 474 18 of Agnes van Berkum telefoon: 06 - 109 378 97

Brochures

  • Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Begeleiding en ondersteuning thuis Download pdf (989.9 KB)
  • Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Pal voor U Download pdf (336.92 KB)
  • Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Wensenboekje Download pdf (104.82 KB)
  • Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Spreek op tijd over uw levenseinde Download pdf (1.05 MB)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=rIca04yL87w

Naar boven

In ieder geval kan ik er verder mee. Nogmaals dank, fijn dat er een organisatie is als de uwe!

Mevrouw T. Jagers, Zutphen
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube