Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Palliatief Netwerk Salland

Terug naar overzicht pdf

In Nederland zijn ruim zestig Netwerken Palliatieve Zorg actief. In de Deventer e.o. is het Netwerk Palliatieve Zorg Salland actief. Dit netwerk bevordert de palliatieve netwerkzorg door middel van formele en duurzame samenwerking van zelfstandige organisatie.

Netwerk Palliatieve Zorg Salland is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders die samen staan voor de optimalisatie van palliatieve zorg in de regio waarbij de zorgvrager zelf regie voert of hierin wordt ondersteund. Op de website kunt u terecht voor actueel nieuws, agenda en het zorgaanbod in de regio.

Het netwerk stimuleert goede zorg o.a. door:
. aanbod van informatie aan burgers en professionals
. signaleren van knelpunten
. afstemming van zorg
. faciliteren van oplossingen

Voor meer informatie over het netwerk kunt u contact opnemen met de netwerkcoördinator, tel: 06-22187443 of via email npzsalland@dz.nl

 Fijn dat u antwoord geeft op zoveel verschillende vragen, dat geeft rust. 

De heer van der Weert