Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Vereniging Verkeersslachtoffers

Terug naar overzicht pdf

De vereniging behartigt de belangen van de verkeersslachtoffers en biedt gelegenheid tot contact met leden met soortgelijke ervaringen.

De vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden.
De Vereniging Verkeersslachtoffers werd op 3 juli 1995 opgericht om als spreekbuis en platform te gaan fungeren voor al diegenen die met de gevolgen van een ernstig verkeersongeval te maken hebben gekregen.

Bij onze Vereniging staat het ‘omzien’ naar deze groepen van slachtoffers centraal, waarbij wij oog hebben voor en een luisterend oor willen bieden aan hen die hetzij direct hetzij indirect betrokken zijn geraakt/geweest bij een ongeval en daar op enigerlei wijze letsel of leed van ondervinden.

De Vereniging  wil in de eerste plaats de anonieme verkeersslachtoffers een gezicht en een stem geven.

De Vereniging wil dit tot uitdrukking brengen door namens  alle verkeersslachtoffers naar buiten toe op te treden als spreekbuis, zowel naar de samenleving alsmede naar de landelijke en regionale politiek toe.

De Vereniging heeft zich tevens ten doel gesteld als belangenvereniging een platform te zijn voor alle groepen van verkeersslachtoffers.

De Vereniging Verkeersslachtoffers wil ook een bron van informatie zijn voor de grote groep van betrokkenen van een verkeersongeval alsmede voor belangstellenden die geïnteresseerd zijn in de problematiek van de gevolgen van een verkeersongeval.

 Bedankt voor de informatie, dat is precies wat wij zoeken! Hartelijk dank! 

Familie de Groot
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube