Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg Leendert Vriel

Terug naar overzicht pdf

Sterven is, net als geboren worden, iets groots in een mensenleven. Een belangrijk moment. Maar ook zwaar en vaak verdrietig. Als we zelf mochten kiezen, dan zouden we bijna allemaal het liefst thuis sterven, in ons eigen bed. Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg Leendert Vriel Twente doen er al jaren hun best voor om juist dat mogelijk te maken.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg
De stichtingen Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg (VPTZ) willen ernstig zieke mensen de mogelijkheid bieden om thuis te sterven. Door inzet van vrijwilligers van de stichtingen worden de mantelzorgers ondersteund, waardoor de zorg voor de patiënt hen lichter valt.
Een vrijwilliger is een belangrijke schakel in de keten van zorgverleners rond het sterfbed. Samen met de naasten van de patiënt doet de vrijwilliger de dingen die gedaan moeten worden in een zo bijzondere periode, variërend van boodschappen doen tot 's nachts waken aan het sterfbed. En natuurlijk biedt de vrijwilliger een luisterend oor als dat nodig is. Juist met het einde van een leven in zicht, is er bij alle betrokkenen vaak behoefte aan emotionele steun.

Door toenemende bekendheid van het werk en het feit dat steeds meer mensen aangeven thuis te willen sterven, is er grote behoefte aan nieuwe vrijwilligers die zich willen aanmelden. Mensen die zich betrokken voelen bij dit werk en het belangrijk vinden dat een zieke tot het sterven thuis verzorgd kan worden, waarbij de naasten ondersteuning nodig hebben om het vol te kunnen houden. Als vrijwilliger kan men in die ondersteuning zowel naar de zieke als naar de naasten toe, veel betekenen...
Vrijwilligers volgen een opleiding in de palliatieve terminale zorg, voordat ze aan het bed verschijnen. (Palliatieve verzorging is erop gericht een stervende een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden.) Daarnaast volgen zij de eerste twee jaar externe trainingen, waar zij ook andere vrijwilligers van de stichtingen VPTZ ontmoeten. Er zijn ook vrijwilligers die zich specialiseren in rouwverwerking. Voor elke vrijwilliger geldt dat zijn betrokkenheid en motivatie groot is.

Wie kan hulp aanvragen
In feite kan iedereen die betrokken is bij een naderend sterfgeval vragen om hulp. Huisarts, thuiszorg, ziekenhuis, maatschappelijk werk of andere hulpverleners - hulpvragen komen bij de stichtingen VPTZ uit verschillende hoeken. Ook de patiënt zelf of de familie kan het initiatief nemen. Desgewenst kan de eerste vrijwilliger binnen 24 uur op de stoep staan. Vrijwilligershulp kan dankzij financiële ondersteuning van het Ministerie van VWS gratis worden aangeboden.

Leendert Vriel Twente
De stichtingen voor terminale thuiszorg in Twente doen er al ruim 30 jaar hun best voor om het mogelijk te maken dat mensen thuis kunnen sterven als zij dat willen. Ook zijn er in Twente bijna-thuis-huizen (hospices) om mensen die niet thuis kunnen of willen sterven een warm en zorgzaam huis te bieden waar zij omringd door hun naasten hun laatste levensfase door kunnen maken Voor nabestaanden is er rouwbegeleiding mogelijk samen (groep) met lotgenoten of individueel met een vrijwilliger. Om de samenwerking te bevorderen en efficiënter te kunnen werken is door alle VPTZ- organisaties in Twente begin 2009 een koepel opgericht; Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Thuiszorg 'Leendert Vriel Twente'; afgekort: Stichting VPTZ LV Twente.

VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg en is afkomstig van de landelijke vereniging die zich bezig houdt met palliatieve en terminale zorg www.vptz.nl, waar de stichtingen ook bij aangesloten zijn.

De stichtingen die aangesloten zijn bij de regionale Stichting LV Twente zijn
Leendert Vriel Enschede
Leendert Vriel Hengelo-Borne
Leendert Vriel Noord-Oost Twente,
Leendert Vriel Hof van Twente
Stichting Terminale Thuiszorg Almelo e.o.

Brochures

  • Leendert Vriel - Jaarverslag 2017 Download pdf (693.29 KB)
  • Leendert vriel - Zorg in de laatste levensfase Noord Oost Twente Download pdf (2.3 MB)
  • Leendert vriel - Zorg in de laatste levensfase Hof van Twente Download pdf (2.29 MB)
  • Leendert vriel - Zorg in de laatste levensfase Enschede Haaksbergen Download pdf (2.31 MB)
  • Leendert Vriel Almelo - Zorg in de laatste levensfase Download pdf (2.29 MB)

Video: http://www.youtube.com/watch?v=1u0pSTRJbMU

Naar boven

In ieder geval kan ik er verder mee. Nogmaals dank, fijn dat er een organisatie is als de uwe!

Mevrouw T. Jagers, Zutphen
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube