Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ)

Terug naar overzicht pdf

VPTZ Nederland is de landelijke vereniging van organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in hospices. Samen met de mantelzorgers doen de vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze bijzondere en onzekere periode.

Palliatieve Terminale Zorg
VPTZ Nederland is de landelijke vereniging van organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in hospices. Samen met de mantelzorgers doen de vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze bijzondere en onzekere periode. Vaak rijst al snel de vraag of u het zonder hulp wel volhoudt. Als het te zwaar wordt, of beter nog: voor het te zwaar wordt, kunt u een beroep doen op VPTZ. De ruim 10.000 goed opgeleide VPTZ-vrijwilligers bieden, zowel thuis als in hospices tijd, aandacht en ondersteuning.
 
“Er zijn” als het er om gaat
Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven. Dat is gemakkelijk gezegd. Maar wanneer u zelf of uw dierbare te horen heeft gekregen dat het einde nabij is, is dat zwaar. U wilt samen het best mogelijke uit die laatste periode halen. De goed opgeleide vrijwilligers van VPTZ kunnen daarbij helpen. Ze bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. Thuis en in hospices. De vrijwilligers zijn er voor u, als het er echt om gaat.

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een 'zo goed mogelijke' manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven.

Al deze aspecten komen terug in de missie van VPTZ Nederland:
Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers - daar waar nodig en gewenst - tijd, aandacht en ondersteuning.

Vrijwilligers inschakelen
De vereniging VPTZ Nederland bestaat uit ruim 200 organisaties die ondersteuning bieden, thuis en in hospices. Er is dus altijd één bij u in de buurt. Op www.vptz.nl kunt u zien welke dat zijn. Neem gerust vrijblijvend contact met hen op om te bespreken wat de mogelijkheden in uw geval zijn. Als u belt, krijgt u contact met de coördinator van de VPTZ-organisatie. Deze coördinator geeft u graag meer informatie over wat de vrijwilligersorganisatie voor u kan betekenen.

U kunt ook een afspraak maken als u nog niet helemaal zeker bent of u een beroep wilt doen op de hulp die de vrijwilligers bieden. Ook de afweging of het mogelijk is om thuis te blijven of de voorkeur uitgaat naar een verblijf in een hospice kunt u met hen bespreken.

Voor opname in een Hospice (Bijna Thuis Huis) heeft u een verklaring van uw huisarts of behandelend specialist nodig,  dat uw levensverwachting helaas korter dan 3 maanden is geworden. De zorg wordt gegeven door de wijkverpleegkundige (samen met uw huisarts) op de indicatie wijkverpleging. Wijkverpleging wordt vanuit het basispakket gefinancierd en is vrij van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De mantelzorgtaken worden gedaan door vrijwilligers; boodschappen, eten, ‘’er zijn’’., licht verzorgende taken, als de mantelzorg dat niet kan, is er een vrijwilliger die het overneemt.
Bijna Thuis Huizen vragen een eigen bijdrage, die over het algemeen vanuit de aanvullende pakketten van de zorgverzekeraars wordt vergoed.
 
Er zijn ook Hospices binnen zorginstellingen die werken met een indicatie eerstelijns verblijf (ELV) voor palliatief terminale zorg. De zorg wordt gegeven in de zorginstelling, maar de huisarts blijft medisch eindverantwoordelijk. Deze vorm van zorg is vrijgesteld van eigen bijdrage.

Er zijn ook Hospices die werken met een WLZ indicatie (Hospice afdeling binnen een zorginstelling). De indicatie wordt gesteld door het CIZ, cliënten krijgen over het algemeen een zorgprofiel VV ‘Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’ (voormalig ZZP VV 10). Voor deze vorm van zorg geldt en wettelijke eigen bijdrage (inkomensafhankelijk).

Laat u gerust eerst goed informeren over de mogelijkheden en de werkwijze van de VPTZ-organisatie.

Brochures

Video: http://youtu.be/54N1TmXKOqY

Naar boven

 Veel dank voor al uw assistentie, want zonder de informatie over de grafrusttermijn die u me had gestuurd was het waarschijnlijk niet gelukt. 

Ellen van Rijn, Deventer
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube