Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht pdf

Wanneer heb ik een levenstestament nodig?

Een testament maakt u om vast te leggen wat er na uw dood moet gebeuren. Een levenstestament daarentegen is bedoeld om vast te leggen wat er tijdens uw leven moet gebeuren, op het moment dat u zelf niet meer bij machte bent dat te beslissen. Een levenstestament kan gaan over financiële zaken, over medische zaken, over uw verzorging of over wat er met uw woning moet gebeuren. Door middel van een levenstestament kunt u iemand in wie u vertrouwen heeft aanwijzen om namens u te handelen.

Hebt u er wel eens over nagedacht wat er moet gebeuren als u wordt getroffen door een hersenbloeding? En wat als u de ziekte van Alzheimer krijgt, een zwaar ongeluk meemaakt of om een andere reden niet meer in staat bent beslissingen te nemen? Het is verstandig hierover na te denken voordat dit moment aanbreekt, wanneer u nog wilsbekwaam bent en zulke beslissingen kunt nemen.

Als u zelf de regie wilt houden over uw leven, ook in situaties waarin u niet meer in staat bent zelf te beslissen, biedt een volmacht of levenstestament uitkomst. Niet het overlijden, maar het moment dat iemand zelf geen beslissingen meer kan nemen, is het uitgangspunt van het levenstestament.

Wat gebeurt er als ik wilsonbekwaam word en geen volmacht of levenstestament heb?
Hebt u geen volmacht afgegeven en bent u daar ook niet meer toe in staat, dan zal de kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator aanstellen, die uw zaken gaat behartigen. U kunt op deze benoeming geen invloed meer uitoefenen. Hebt u een partner, dan is het niet altijd zo dat de kantonrechter automatisch uw partner benoemt.

Hoe maak ik een volmacht of levenstestament?
U kunt een levenstestament laten vastleggen bij de notaris. U kunt ook zelf een document opmaken en ondertekenen, een zogenaamde 'onderhandse akte'. Maar een notariële akte heeft in principe meer bewijskracht dan zelf op papier gezette afspraken. Voorziet u in de toekomst mogelijke vragen, problemen of onenigheid, dan kunt u het beste toch bij de notaris advies inwinnen. Bovendien kan de notaris u wijzen op zaken waar u misschien zelf nog niet aan gedacht heeft. De notaris controleert uw identiteit en of u wilsbekwaam bent. Zo staat achteraf vast dat u geestelijk in staat was te bepalen zoals u heeft gedaan. Bij twijfel vraagt de notaris advies bij een onafhankelijk arts.

De notaris bewaart de notariële akte in de kluis. U ontvangt een afschrift en bepaalt wie er verder een afschrift mogen ontvangen. Op die manier weten ook anderen van uw wensen af.

Via de notaris kunt u op ieder moment de volmacht of het levenstestament laten aanpassen.

Meer informatie?
In ons infoboek vindt u nog meer informatie over dit onderwerp.
Wanneer u informatie wilt over uw persoonlijke situatie kunt u ons ook mailen of bellen

Naar boven Meer informatie? Bel gratis 0800 - 4444 000 of mail ons uw vraag.

In ieder geval kan ik er verder mee. Nogmaals dank, fijn dat er een organisatie is als de uwe!

Mevrouw T. Jagers, Zutphen
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube