Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Disclaimer

De Stichting Centrum voor Uitvaartinformatie (SCU), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Enschede onder nr. 08105292), exploiteert de website Uitvaartinformatiehulplijn.nl. De Uitvaart Informatie Hulplijn publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

De Uitvaart Informatie Hulplijn behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Beperkte aansprakelijkheid
De Uitvaart Informatie Hulplijn spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Uitvaart Informatie Hulplijn.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Uitvaart Informatie Hulplijn nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Naar boven Heeft u vragen? Bel gratis de Uitvaart Informatie Hulplijn: 0800 - 4444 000.

            Heel hartelijk bedankt voor uw mail met alle informatie! Wat fijn dat u zo veel voor mij hebt uitgezocht. Hier ga ik mee aan de slag.           

Mevrouw F. de Lenth
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube