Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Onze stichting steunen als participant

De Uitvaart Informatie Hulplijn kan uw steun heel goed gebruiken.
De Stichting Centrum voor Uitvaartinformatie (SCU) is een non-profit instelling die als doel heeft het verstrekken van neutrale, onafhankelijke informatie rondom overlijden, uitvaart en nazorg. De stichting doet dat o.a. door middel van de Uitvaart Informatie Hulplijn en via de veelbezochte website www.uitvaartinformatiehulplijn.nl.

De Uitvaart Informatie Hulplijn kan nu zelf wel wat hulp gebruiken.
De SCU kan haar werk doen dankzij de inzet en financiële steun van participanten. Dat zijn (branchegerelateerde) bedrijven die zich kunnen vinden in de doelstellingen van de stichting en door hun steun zich o.a. maatschappelijk kunnen profileren.

De missie van de SCU is om mensen te helpen door het verstrekken van informatie rondom het overlijden. De stichting heeft geen winstoogmerk en wordt ondersteund door een groot aantal participanten en Vrienden van de SCU uit verschillende regio’s.

Participanten zijn sterke professionele en betrokken ondernemingen en komen uit verschillende branches. Het zijn o.a. uitvaartondernemingen, notarissen, crematoria, begraafplaatsen, dagbladen, bloemisten, steenhouwers, uitvaartverzekeraars etc.

Hier vindt u een overzicht van alle participanten.

Kernwoorden voor de SCU zijn:
• Kern van de SCU is het geven van neutrale informatie geven waarbij objectiviteit en transparantie voorop staan.
• Professioneel, gratis, deskundig, onafhankelijk, neutrale opstelling, betrouwbaar advies, doorverwijsfunctie.
• Vraagbaak voor informatie rondom het levenseinde.
• Zeer actief op internet.
• 100% privaat gedragen door commerciële partijen.
• Breed vertegenwoordigd, regionaal georiënteerd.
• Korte lijn met vraagbeantwoorder / deskundige.
• Grote betrokkenheid bij de participanten.
• Betalende participanten enerzijds en betrokken maatschappelijke organisaties aan de andere kant als Vrienden van de SCU.

Waarom participant worden van de SCU
Participeren in de SCU kan bijdragen aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de participanten. Hieronder verstaan we maatschappelijke profilering (algemeen belang, gebaar naar de gemeenschap), het nastreven van principes, het gebruiken van mensen en middelen voor maatschappelijk belang in plaats van voor kosten en opbrengsten. Maatschappelijk ondernemen moet bij deelname aan de SCU hoog in het vaandel staan in plaats van gewin op korte termijn. Participeren in de SCU helpt bij het invullen van de doelstellingen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

De SCU is tevens een verlengstuk van de marketingafdeling van uw eigen organisatie door de pr- mogelijkheden die worden geboden. De website van uw organisatie wordt daardoor vaak ook beter bezocht. Ondersteuning van en participatie in een ideële organisatie geeft promotiekansen voor de eigen onderneming en participanten onderscheiden zich hiermee positief van hun concurrenten.

Ondersteuning van een ideële organisatie als de SCU maakt het ook gemakkelijker om bijvoorbeeld bij huisartsen, ziekenhuizen en zorginstellingen een ingang te creëren voor de eigen organisatie.

Als participant komt u in een groot landelijk netwerk van actieve organisaties, krachtige partijen rondom het levenseinde. Onderscheidende partijen die trots op elkaar zijn.

Raad van Advies
Participanten maken deel uit van de Raad van Advies en hebben daarmee stemrecht en invloed op het beleid. De Raad van Advies vergadert twee keer per jaar - in het voor- en het najaar - waarbij de voortgang van de stichting en de nieuwe plannen worden besproken.

Bij de SCU staat maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel

Samenwerkingsverbanden
Door de contacten met participanten en Vrienden van de SCU ontstaan er vaak ook weer mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsverbanden.

Vrienden van de SCU
Naast de participanten wordt de SCU ook ondersteund door Vrienden van de SCU. Non-profit organisaties die vooral vanuit ideële overwegingen of maatschappelijke betrokkenheid actief zijn, kunnen deelnemen als Vriend van de SCU.

Van Vrienden wordt verwacht dat zij zorgen voor wederkerige informatievoorziening en dat zij de SCU een warm hart toedragen. Er wordt door de SCU geen financiële vergoeding aan Vrienden van de SCU gevraagd.

Participanten van de SCU dragen financieel bij waardoor de SCU haar activiteiten kan uitvoeren.

Als participant van de SCU ontvangt u een compleet pakket aan extra’s. Download hier onze brochure voor participanten of vraag hier een brochure per post aan.

Wilt u meer weten over het ondersteunen van de Uitvaart Informatie Hulplijn neemt u dan contact met ons op. Wij vertellen u graag meer hierover!

Naar boven Heeft u vragen? Bel gratis de Uitvaart Informatie Hulplijn: 0800 - 4444 000.

 Bedankt voor de informatie, dat is precies wat wij zoeken! Hartelijk dank! 

Familie de Groot
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube