Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Onze stichting steunen als vriend

De Uitvaart Informatie Hulplijn kan uw steun heel goed gebruiken.
De Stichting Centrum voor Uitvaartinformatie (SCU) is een non-profit instelling die als doel heeft het verstrekken van neutrale, onafhankelijke informatie rondom overlijden, uitvaart en nazorg. De stichting doet dat o.a. door middel van de Uitvaart Informatie Hulplijn en via de veelbezochte website www.uitvaartinformatiehulplijn.nl.

De missie van de SCU is om mensen te helpen door het verstrekken van informatie rondom het overlijden. De stichting heeft geen winstoogmerk en wordt ondersteund door een groot aantal participanten en Vrienden van de SCU uit verschillende regio’s.

De Uitvaart Informatie Hulplijn kan nu zelf wel wat hulp gebruiken.
De SCU kan haar werk doen dankzij de inzet en financiële steun van participanten. Dat zijn (branchegerelateerde) bedrijven die zich kunnen vinden in de doelstellingen van de stichting en door hun steun zich o.a. maatschappelijk kunnen profileren. Participanten zijn sterke professionele en betrokken ondernemingen en komen uit verschillende branches. Het zijn o.a. uitvaartondernemingen, notarissen, crematoria, begraafplaatsen, dagbladen, bloemisten, steenhouwers, uitvaartverzekeraars etc.
Hier vindt u een overzicht van alle participanten.

Kernwoorden voor de SCU zijn:
• Kern van de SCU is het geven van neutrale informatie geven waarbij objectiviteit en transparantie voorop staan.
• Professioneel, gratis, deskundig, onafhankelijk, neutrale opstelling, betrouwbaar advies, doorverwijsfunctie.
• Vraagbaak voor informatie rondom het levenseinde.
• Zeer actief op internet.
• 100% privaat gedragen door commerciële partijen.
• Breed vertegenwoordigd, regionaal georiënteerd.
• Korte lijn met vraagbeantwoorder / deskundige.
• Grote betrokkenheid bij de participanten.
• Betalende participanten enerzijds en betrokken maatschappelijke organisaties aan de andere kant als Vrienden van de SCU.

Vrienden van de SCU
Naast de participanten wordt de SCU ook ondersteund door Vrienden van de SCU. Non-profit organisaties die vooral vanuit ideële overwegingen of maatschappelijke betrokkenheid actief zijn, kunnen deelnemen als Vriend van de SCU. Van Vrienden wordt verwacht dat zij zorgen voor wederkerige informatievoorziening en dat zij de SCU een warm hart toedragen. Er wordt door de SCU geen financiële vergoeding aan Vrienden van de SCU gevraagd. Participanten van de SCU dragen financieel bij waardoor de SCU haar activiteiten kan uitvoeren.

Waarom vriend worden van de SCU
Als Vriend van de SCU kunt u gebruik maken van een groot landelijk netwerk van actieve organisaties, krachtige partijen rondom het levenseinde. Onderscheidende partijen die trots op elkaar zijn.
Vrienden van zijn o.a. Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, diverse lotgenotengroepen op het gebied van rouwverwerking, diverse Netwerken Palliatieve Zorg, Hospices etc. Er kunnen een onbeperkt aantal instanties Vrienden van de SCU worden. Hier vindt u een overzicht van alle Vrienden van de SCU.

De SCU is tevens een verlengstuk van de marketingafdeling van uw eigen organisatie door de pr- mogelijkheden die worden geboden. De website van uw organisatie wordt daardoor vaak ook beter bezocht. Ondersteuning van en participatie in een ideële organisatie geeft promotiekansen voor de eigen organisatie.

Samenwerkingsverbanden
Door de contacten met participanten en Vrienden van de SCU ontstaan er vaak ook weer mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van donatiefondsen, sponsoring, free publicity etc.

Wat voor gratis pakket bieden wij een Vriend van de SCU
Een korte greep uit ons pakket:
Uw organisatie wordt vermeld op onze folder
Uw organisatie wordt vermeld op een website die actief wordt onderhouden
Uw informatiemateriaal wordt meegestuurd als er naar aanleiding van een hulpvraag informatie wordt toegestuurd.
Uw organisatie krijgt een eigen pagina om te vullen (zie hier een voorbeeld).
Wat kunt u op deze pagina kwijt:
- Algemene informatie over uw organisatie;
- Alle social media mogelijkheden van uw organisatie;
- Bedrijfsfilms;
- Foto’s;
- Brochures om te downloaden; De brochures komen dan bij de algemene informatie te staan, maar ook op uw eigen pagina.
- Persberichten die u als organisatie aanlevert. Uw persberichten worden door ons verspreid via onze nieuwsbrief en Social Media

Wilt u ons graag ondersteunen als Vriend van de SCU? Meld u zich dan hier kosteloos aan.

Of wilt u graag eerst meer weten over het ondersteunen van de Uitvaart Informatie Hulplijn neemt u dan contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over!

 Veel dank voor al uw assistentie, want zonder de informatie over de grafrusttermijn die u me had gestuurd was het waarschijnlijk niet gelukt. 

Ellen van Rijn, Deventer
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube